Hvad er Læsbarhed.dk?

Læsbarhed.dk er et netsted som rangerer læsbarheden på offentlige og private netsteder i Danmark og nabolandene. Vi gør dette fordi læsbarhed er et af flere kriterier som er vigtige, for at flest mulige skal kunne læse og forstå offentlig og privat information.

>
Læs mer

Hvilken offentlig virksomhed skriver til guld i Skandinavien?

Én af tre voksne nordmænd har vanskeligheder med at læse norsk. Situationen er tilnærmet identisk i Sverige og Danmark. 

>
Læs mer

Farge- og talscore rangerer virksomhederne

Læsbarhedstallene for offentlige og private virksomheder viser en gennomsnitlig score for de tekstdokumenter som er analyseret per netsted. Således vil nogle tekster have bedre eller dårligere score end vist som et gennemsnit i denne præ-test.

>
Læs mer

Ansvar og afmagt

Skribenterne mangler et korrektiv, et værktøj, som kan hjælpe dem med at redigere teksten.

>
Læs mer


Hvad bestemmer læsbarheden?

Ifølge en internasjonal undersøgelse* har en af tre voksne nordmænd svært ved at læse norsk. 
>
Læs mer
Alle rettigheder: Verbal Design as