Ansvar og afmagt

Skribenterne mangler et korrektiv, et værktøj, som kan hjælpe dem med at redigere teksten.

Heller ikke kommunikationsledelsen ved om skriftlige dokumenter, publiceret på virksomhedens netsted, er læselige eller ej for indbyggerne. Det til trods for, at ledelsen i stillingsbeskrivelsen er ansvarlig for dette på vegne af kommunen.

Ledelsen har så langt ikke kunnet efterprøve teksterne inden publicering - andet end ved selv at vurdere. Spørgssmålet er, om ledelsen fortsat vil acceptere ansvaret den er pålagt, nu vel vitende om at læsbarheden ikke holder mål for den aktuelle modtagergruppe?

At publicere tekst med rød score, kan blive uacceptabelt. Vedvarende rød score vil gøre noget med selvbilledet til skribenten såvel som ledelsen, virksomhedens øvrige medarbejdere, lokalpolitikerne og - publikum. Al erfaring fortæller, at negativ omtale spreder sig lynhurtigt via sociale medier.

Rød score vil næppe være betryggende med tanke på integration og demokratisering i et multikulturelt samfund som vores. Og det er vel hvad det hele drejer seg om, når alt kommer til alt?

Konkurrencekraft

Om letlæste netsteder er viktigt også for private virksomheder?  Selvfølgelig! Tekster som er læselige og forståelige for valgt modtagergruppe, kan give nødvendig øget konkurrencekraft.

Markedssituationen dikterer, at en virksomhed bør tage alle lovlige konkurrencemidler i brug for at vinde frem. Det er et stort, latent potentiale for bedre omdømme og økonomisk vækst, når budskapet kommer klart frem i letlæste og forståelige tekster.

NB. Greentext - egnet for analyse af hele netsteder - er udviklet efter indspill fra Universitetet i Agder og delfinansieret af Norges forskningsråd.


 

Fortæl dine kontakter:
Alle rettigheder: Verbal Design as