Hvad er Læsbarhed.dk?

Læsbarhed.dk er et netsted som rangerer læsbarheden på offentlige og private netsteder i Danmark og nabolandene. Vi gør dette fordi læsbarhed er et af flere kriterier som er vigtige, for at flest mulige skal kunne læse og forstå offentlig og privat information.

Læsbarhed er en forutsetning for bred deltagelse i alle dele af samfundslivet, for høj nytteværdi af netstederne og for et godt udbytte af den informationen, som er gjort tilgængelig. Tilgængelighed til information indebærer mere, end at informationen findes. Den må også være læselig og forståelig for publikum.

Hidtil har al evaluering af tilgængelighed/læsbarhed været subjektiv. Det er oftest en redaktør, en kollega eller enn netansvarlig som vurderer og godkender en tekst eller en artikel før den bliver publiceret. Læsbarhed.no benytter en objektiv målestok som analyserer og rangerer netstederne. 

Helt uden hensyn til erfaring, rang, personlige relationer, viktighed, forfængelighed eller produktivitet og andre forhold som kan påvirke en vurdering, analyseres og måles hundrevis af nettsteder præcist og objektivt. Udgangspunktet for vore målinger er forskning om læsbarhed, om hjernens begrænsninger og gældende lovkrav om tilgængelighed. 

Rangeringen gøres ved lysreguleringsfarverne grøn, gul og rød, suppleret med talværdier. Netsteder som kommer ud med grøn farve, er meget tilfredstillende når det gælder læsbarhed, gule netsteder har et stort forbedringspotentiale, og de som får "rødt lys", bør stoppe op og gøre gennomgribende forbedringer. I dette arbejdet kan den skybaserede applikationen Greentext - www.green-text.com - være et verdifuldt og tidsbesparende værktøj. 


Fortæl dine kontakter:
Alle rettigheder: Verbal Design as